bolton-bim

BIM

Innovatie is in de bouwsector aan de orde van de dag. Bolton koos al in een vroeg stadium voor ‘virtueel bouwen’ oftewel BIM (Building Information Modeling).

Samen gestructureerd bouwen

BIM is een methode om met alle partijen te zorgen voor een gestructureerd bouwproces. Gedurende het traject wordt alle informatie beheerd en opgeslagen in een 3D gebouwmodel.

Via dit system wordt informatie uitgewisseld tussen alle betrokkenen. Opdrachtgever, architect, adviseurs, aannemer en installateur zijn hierdoor altijd op de hoogte van de laatste stand van zaken van een project dat continu in beweging is. Alle gegevens zijn voor alle betrokkenen zichtbaar. BIM is het nieuwe samenwerken in de bouw waarbij technisch, praktisch, visueel en financieel alle actuele informatie direct beschikbaar is.

De BIM doelen van Bolton

  • Een moderne werkgever zijn en blijven
  • BIM als gereedschap om eerst virtueel te bouwen, door intensiever samen te werken en elkaars kennis beter te benutten waardoor het resultaat in één keer goed is
  • Als aannemer de verbindende schakel zijn tussen creatieve functionele vraagoplossers (ontwikkelaar, architecten en adviseurs) en technische oplossingen van leveranciers
  • In technische ingewikkelde omgevingen de juiste informatie bij de juiste personen brengen
  • Snellere uitwisseling van eenduidige gegevens met kortere voorbereidingstijden en bouwtijden
  • Minder ontwerp- en bouwfouten en minder faalkosten met een verhoging van de productiviteit
  • Creëren van duurzame samenwerkingen met overige ketenpartners.