Renovatie RSG Broklede (10)


Loek Sistermans
Projectleider

Projectgegevens

Opdrachtgever: RSG Broklede

Architect: Radar Advies BV

Oplevering: 2015 / 2016

Locatie: Breukelen

Renovatie RSG Broklede

Een project in samenwerking met de Regionale Scholengemeenschap Broklede.

In verband met asbest in de oude kozijnen is gekozen voor een complete gevelrenovatie waarbij de kozijnen geheel vervangen zijn. Om de overlast voor de school tot een minimum te laten beperken zijn de werkzaamheden in de vakantieperiode gerealiseerd waarbij Bolton ook in de bouwvakantie hebben doorgewerkt.

De kozijnvervanging is zeer nauwkeurig gepland zodat op de locatie waar we in de ochtend het kozijn hebben weggehaald er diezelfde dag weer een nieuw kozijn is gemonteerd. Hierdoor hebben we de inbraakveiligheid van het schoolgebouw kunnen garanderen.

Ondanks onvoorzien extra asbestsaneringen hebben wij dit project binnen de afgesproken planning kunnen realiseren.

Benieuwd naar alle projecten van Bolton? Bezoek de Bolton website!


Loek Sistermans
Projectleider

Projectgegevens

Opdrachtgever: RSG Broklede

Architect: Radar Advies BV

Oplevering: 2015 / 2016

Locatie: Breukelen