ProEXR File Description

=Attributes=
cameraAperture (float): 36.000000
cameraFNumber (float): 8.000000
cameraFarClip (float): 1000000015047466200000000000000.000000
cameraFarRange (float): 100000.000000
cameraFocalLength (float): 28.009317
cameraFov (float): 65.453102
cameraNearClip (float): 0.000000
cameraNearRange (float): 0.000000
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 8415.604492
cameraTransform (m44f): [{0.930389, -0.296564, -0.215466, -12437.8}, {-0.366573, -0.752701, -0.546869, -2332.37}, {0, 0.587785, -0.809017, 7916.03}, {0, 0, 0, 1}]
channels (chlist)
compression (compression): Zip
dataWindow (box2i): [0, 0, 4499, 3182]
displayWindow (box2i): [0, 0, 4499, 3182]
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
name (string): ""
pixelAspectRatio (float): 1.000000
screenWindowCenter (v2f): [0.000000, 0.000000]
screenWindowWidth (float): 1.000000
type (string): "scanlineimage"
vrayChannelInfo (string): "{"MME_IDTool_5":{"alias":1000,"index":8,"flags":20},"MME_IDTool_1":{"alias":1000,"index":4,"flags":20},"MME_IDTool_6":{"alias":1000,"index":9,"flags":20},"MME_IDTool_7":{"alias":1000,"index":10,"flags":20},"MME_IDTool_4":{"alias":1000,"index":7,"flags":20},"Alpha":{"alias":125,"index":1,"flags":16389},"RGB color":{"alias":126,"index":0,"flags":16385},"VRayWireColor":{"alias":127,"index":2,"flags":20},"VRayReflection":{"alias":102,"index":3,"flags":8},"MME_IDTool_3":{"alias":1000,"index":6,"flags":20},"MME_IDTool_2":{"alias":1000,"index":5,"flags":20}}"
vrayInfo/camera (string): "Kamera_3B"
vrayInfo/computername (string): "vfields-pc"
vrayInfo/cpu (string): "INTEL/Model:15,Family:6,Stepping:2,Cache:0"
vrayInfo/date (string): "9/11/2019"
vrayInfo/filename (string): "Charloise_exterior_08.max"
vrayInfo/frame (string): "00000"
vrayInfo/h (string): "3183"
vrayInfo/mhz (string): "0MHz"
vrayInfo/noiseThreshold (string): "0.001000"
vrayInfo/numPasses (string): "0"
vrayInfo/numSubdivs (string): "0.00"
vrayInfo/os (string): "Win7"
vrayInfo/primitives (string): "9883466"
vrayInfo/ram (string): "65456MB"
vrayInfo/rendertime (string): " 0h 30m 28.5s"
vrayInfo/time (string): "10:44:21 AM"
vrayInfo/vmem (string): "8388608MB"
vrayInfo/vraycore (string): "4.10.02"
vrayInfo/vrayversion (string): "Internal V-Ray version 4.10.02.00001"
vrayInfo/w (string): "4500"

=Channels=
A (half)
B (half)
G (half)
MME_IDTool_1.B (half)
MME_IDTool_1.G (half)
MME_IDTool_1.R (half)
MME_IDTool_2.B (half)
MME_IDTool_2.G (half)
MME_IDTool_2.R (half)
MME_IDTool_3.B (half)
MME_IDTool_3.G (half)
MME_IDTool_3.R (half)
MME_IDTool_4.B (half)
MME_IDTool_4.G (half)
MME_IDTool_4.R (half)
MME_IDTool_5.B (half)
MME_IDTool_5.G (half)
MME_IDTool_5.R (half)
MME_IDTool_6.B (half)
MME_IDTool_6.G (half)
MME_IDTool_6.R (half)
MME_IDTool_7.B (half)
MME_IDTool_7.G (half)
MME_IDTool_7.R (half)
R (half)
VRayReflection.B (half)
VRayReflection.G (half)
VRayReflection.R (half)
VRayWireColor.B (half)
VRayWireColor.G (half)
VRayWireColor.R (half)


Edwin de Kruijf
Ontwikkelmanager

Projectgegevens

Opdrachtgever: Bolton Ontwikkeling

Architect: KuiperCompagnons

Oplevering: 2022

Locatie: Rotterdam

15 woningen Natuurlijk Stads te Rotterdam

Royaal wonen aan de rand van Rotterdam. Dat kan binnenkort in Natuurlijk Stads waar aan de zuidrand van de stad veertien ruime twee-onder-een-kapwoningen en één vrijstaande woning worden gebouwd. De totaal 15 woningen zijn geschikt voor een brede doelgroep. Dit blijkt onder meer uit de ruime opzet van de woningen. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om uw plek uit te breiden met een kantoor aan huis of het bouwen een extra woonruimte in de berging. De verspringende ligging van de woningen geeft veel privacy. Bovendien zijn alle woningen voorzien van een enorme tuin en twee parkeerplekken op eigen grond: uniek in Rotterdam.

Zie voor meer informatie de website van Natuurlijk Stads.

Benieuwd naar alle projecten van Bolton? Bezoek de Bolton website!


Edwin de Kruijf
Ontwikkelmanager

Projectgegevens

Opdrachtgever: Bolton Ontwikkeling

Architect: KuiperCompagnons

Oplevering: 2022

Locatie: Rotterdam