ProEXR File Description

=Attributes=
cameraAperture (float): 36.000000
cameraFNumber (float): 8.000000
cameraFarClip (float): 1000000015047466200000000000000.000000
cameraFarRange (float): 100000.000000
cameraFocalLength (float): 28.006447
cameraFov (float): 65.458443
cameraNearClip (float): 0.000000
cameraNearRange (float): 0.000000
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 12157.921875
cameraTransform (m44f): [{-0.768441, -0.556958, -0.315111, -700.849}, {-0.63992, 0.668817, 0.378398, 9900.83}, {1.30385e-008, 0.492423, -0.870356, 5356.11}, {0, 0, 0, 1}]
channels (chlist)
compression (compression): Zip
dataWindow (box2i): [0, 0, 4399, 3111]
displayWindow (box2i): [0, 0, 4399, 3111]
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
name (string): ""
pixelAspectRatio (float): 1.000000
screenWindowCenter (v2f): [0.000000, 0.000000]
screenWindowWidth (float): 1.000000
type (string): "scanlineimage"
vrayChannelInfo (string): "{"worldPositions":{"alias":143,"index":18,"flags":8292},"refractionFilter":{"alias":120,"index":22,"flags":8228},"MME_IDTool_1":{"alias":1000,"index":5,"flags":20},"MME_IDTool_8":{"alias":1000,"index":12,"flags":20},"worldNormals":{"alias":145,"index":19,"flags":36},"noiseLevel":{"alias":142,"index":16,"flags":16420},"MME_IDTool_7":{"alias":1000,"index":11,"flags":20},"MME_IDTool_4":{"alias":1000,"index":8,"flags":20},"Alpha":{"alias":125,"index":1,"flags":16389},"effectsResult":{"alias":153,"index":23,"flags":16517},"VRayReflection":{"alias":102,"index":3,"flags":8},"VRayWireColor":{"alias":127,"index":4,"flags":20},"RGB color":{"alias":126,"index":0,"flags":16385},"MME_IDTool_5":{"alias":1000,"index":9,"flags":20},"MME_IDTool_6":{"alias":1000,"index":10,"flags":20},"MME_IDTool_10":{"alias":1000,"index":14,"flags":20},"diffuseFilter":{"alias":101,"index":20,"flags":8228},"defocusAmount":{"alias":146,"index":17,"flags":36},"MME_IDTool_11":{"alias":1000,"index":15,"flags":20},"MME_IDTool_9":{"alias":1000,"index":13,"flags":20},"reflectionFilter":{"alias":118,"index":21,"flags":8228},"MME_IDTool_3":{"alias":1000,"index":7,"flags":20},"MME_IDTool_2":{"alias":1000,"index":6,"flags":20},"VRayExtraTex_Map #2138395735":{"alias":1000,"index":2,"flags":20}}"
vrayInfo/camera (string): "Kamera_9"
vrayInfo/computername (string): "vfields-pc"
vrayInfo/cpu (string): "INTEL/Model:15,Family:6,Stepping:2,Cache:0"
vrayInfo/date (string): "12/18/2019"
vrayInfo/filename (string): "Exterior_13.max"
vrayInfo/frame (string): "00008"
vrayInfo/h (string): "3112"
vrayInfo/mhz (string): "0MHz"
vrayInfo/noiseThreshold (string): "0.001000"
vrayInfo/numPasses (string): "0"
vrayInfo/numSubdivs (string): "0.00"
vrayInfo/os (string): "Win7"
vrayInfo/primitives (string): "9944307"
vrayInfo/ram (string): "65456MB"
vrayInfo/rendertime (string): " 0h 42m 34.1s"
vrayInfo/time (string): "9:43:44 PM"
vrayInfo/vmem (string): "8388608MB"
vrayInfo/vraycore (string): "4.10.02"
vrayInfo/vrayversion (string): "Internal V-Ray version 4.10.02.00001"
vrayInfo/w (string): "4400"

=Channels=
A (half)
B (half)
G (half)
MME_IDTool_1.B (half)
MME_IDTool_1.G (half)
MME_IDTool_1.R (half)
MME_IDTool_10.B (half)
MME_IDTool_10.G (half)
MME_IDTool_10.R (half)
MME_IDTool_11.B (half)
MME_IDTool_11.G (half)
MME_IDTool_11.R (half)
MME_IDTool_2.B (half)
MME_IDTool_2.G (half)
MME_IDTool_2.R (half)
MME_IDTool_3.B (half)
MME_IDTool_3.G (half)
MME_IDTool_3.R (half)
MME_IDTool_4.B (half)
MME_IDTool_4.G (half)
MME_IDTool_4.R (half)
MME_IDTool_5.B (half)
MME_IDTool_5.G (half)
MME_IDTool_5.R (half)
MME_IDTool_6.B (half)
MME_IDTool_6.G (half)
MME_IDTool_6.R (half)
MME_IDTool_7.B (half)
MME_IDTool_7.G (half)
MME_IDTool_7.R (half)
MME_IDTool_8.B (half)
MME_IDTool_8.G (half)
MME_IDTool_8.R (half)
MME_IDTool_9.B (half)
MME_IDTool_9.G (half)
MME_IDTool_9.R (half)
R (half)
VRayExtraTex_Map #2138395735.B (half)
VRayExtraTex_Map #2138395735.G (half)
VRayExtraTex_Map #2138395735.R (half)
VRayReflection.B (half)
VRayReflection.G (half)
VRayReflection.R (half)
VRayWireColor.B (half)
VRayWireColor.G (half)
VRayWireColor.R (half)
defocusAmount (half)
diffuseFilter.B (half)
diffuseFilter.G (half)
diffuseFilter.R (half)
effectsResult.B (half)
effectsResult.G (half)
effectsResult.R (half)
noiseLevel (half)
reflectionFilter.B (half)
reflectionFilter.G (half)
reflectionFilter.R (half)
refractionFilter.B (half)
refractionFilter.G (half)
refractionFilter.R (half)
worldNormals.X (half)
worldNormals.Y (half)
worldNormals.Z (half)
worldPositions.X (float)
worldPositions.Y (float)
worldPositions.Z (float)


Dennis Bogaard
Projectleider

Projectgegevens

Opdrachtgever: Midstate

Architect: AAArchitecten

Oplevering: 2021

Locatie: Numansdorp

30 appartementen en 24 woningen De Meent I te Numansdorp

Als gedelegeerd ontwikkelaar voor Midstate heeft Bolton een divers plan ontwikkeld waarbij ruimte is voor goedkopere en middeldure woningen. Het project, De Meent te Numansdorp is momenteel volledig opgeleverd. De woningen en appartementen staan op ruime kavels in een groen plan. AA Architecten heeft gezorgd voor het eigentijdse ontwerp.

Benieuwd naar alle projecten van Bolton? Of neem een kijkje op de Bolton website!


Dennis Bogaard
Projectleider

Projectgegevens

Opdrachtgever: Midstate

Architect: AAArchitecten

Oplevering: 2021

Locatie: Numansdorp